مجموعه سوتی ها و فتواهای خنده دار وهابیت و شبکه های ماهواره ای وابسته به آنها» / موضوع این قسمت : درمان حواس پرتی در نماز

وهابی برای خنده

به گزارش گلستان24، مجموعه سوتی ها و فتواهای خنده دار وهابیت و شبکه های ماهواره ای وابسته به آنها»

موضوع این قسمت : درمان حواس پرتی در نماز

وهابی برای خنده

دانلود

منبع : روشنگری

ارسال نظر

آخرین اخبار