حسین دهباشی سازنده فیلم انتخاباتی روحانی در 92: من از خود آقای روحانی شنیدم که "صادق ترین و پاک ترین" فرد در بین همه ی ما آقای جلیلی است!

وقتی روحانی اعتراف میکند...

به گزارش گلستان24، حسین دهباشی سازنده فیلم انتخاباتی روحانی در 92: من از خود آقای روحانی شنیدم که "صادق ترین و پاک ترین" فرد در بین همه ی ما آقای جلیلی است!

اعتراف روحانی

دانلود

منبع : روشنگری

ارسال نظر

آخرین اخبار