افشای پشت پرده تحت فشار اقتصادی قرار دادن اقشار ضعیف جامعه توسط مدیران اشرافی غربگرا

افشای پشت پرده تحت فشار اقتصادی قرار دادن مردم توسط سران مملکت

افشای پشت پرده تحت فشار اقتصادی قرار دادن اقشار ضعیف جامعه توسط مدیران اشرافی غربگرا

فشار به مردم

دانلود

منبع : روشنگری

ارسال نظر

آخرین اخبار