در محضر رهبر انقلاب و رئیس جمهور اینگونه سخن گفتن و چنین مطالباتی از مسئولین جای تحسین داره!

انتقاد طوفانی پناهیان از دولت در محضر رهبر انقلاب و رئیس جمهور

در محضر رهبر انقلاب و رئیس جمهور اینگونه سخن گفتن و چنین مطالباتی از مسئولین جای تحسین داره!

انتقاد پناهیان

دانلود 

منبع : روشنگری 

ارسال نظر

آخرین اخبار