مناظره غیر مستقیم بین حسن روحانی و اکبر عبدی هنرمند مردمی

مناظره بین حسن روحانی و اکبر عبدی

مناظره غیر مستقیم بین حسن روحانی و اکبر عبدی هنرمند مردمی

مناظره غیر مستقیم عبدی و روحانی

 

دانلود

منبع : روشنگری

ارسال نظر

آخرین اخبار