برای ثبت خاطرات و مشاهدات خود با موضوع گروهک ها و فعالیتهای تروریستی دهه 60 به آدرس انتهای کلیپ دقت کنید☝️

کلیپ زیبای "جنگ در خیابان"

برای ثبت خاطرات و مشاهدات خود با موضوع گروهک ها و فعالیتهای تروریستی دهه 60 به آدرس انتهای کلیپ دقت کنید☝️ 

#کلیپ #هنر_و_رسانه

کلیپ زیبای "جنگ در خیابان"

ارسال نظر

آخرین اخبار