چپ کردن تریلی در سر پیچ

یک تانکر حامل قیر داغ در گردنه حیران در استان اردبیل واژگون شد.

فیلم/ واژگونی تانکر حامل قیر داغ در گردنه حیران

به گزارش گلستان 24 ؛ یک تانکر حامل قیر داغ در گردنه حیران واقع در استان اردبیل چپ کرد. سوراخ شدن تانکر این تریلی باعث شد تا قیر داغ در جاده رها شود و مانع عبور خودروها شود.

ارسال نظر

آخرین اخبار