دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: افغانی‌هایی که در ایران اقامت قانونی دارند، می‌توانند در راه پیمایی اربعین حسینی شرکت کنند.

فیلم / اتباع مجاز افغانستانی هیچ مشکلی برای سفر به عتبات ندارند

به گزارش گلستان 24 ؛ مجید آقابابایی، دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: اشخاص غیر ایرانی، از جمله افغانی‌هایی که در خاک ایران اقامت قانونی دارند، برای حضور در راه پیمایی اربعین حسینی می‌توانند از طریق اداره کل اتباع استان های مربوطه ثبت نام کرده و در این مراسم شرکت کنند.

ارسال نظر

آخرین اخبار