بدون تعارف 20:30 در این هفته به گفتگویی متفاوت با وزیر اسبق بهداشت پرداخته است.

فیلم / بدون تعارف با اولین وزیر بهداشت زن ایران

به گزارش گلستان 24 ؛مرضیه وحید دستجردی 58 ساله و متولد تهران است، او عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نماینده دوره های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی است. او تا امروز تنها خانمی است که در تاریخ انقلاب اسلامی به وزارت رسیده و درحال حاضر مشاور رئیس قوه قضاییه است.

ارسال نظر

آخرین اخبار