هنگامی که رهگذران تلاش یک مامور پلیس برای دستگیری فرد متخلفی را دیدند، به کمک او رفتند.

فیلم / کمک شهروندان به مامور پلیس برای دستگیری فرد خاطی

به گزارش گلستان 24 ؛یک مامور پلیس آمریکا قصد داشت فرد متخلفی را دستگیر کند اما با مقاومت او مواجه شد. رهگذرانی که صحنه گلاویز شدن مامور پلیس با فرد خاطی را دیدند، به کمک او رفتند.

ارسال نظر

آخرین اخبار