تصمیم‌ها و سیاست‌های نادرست ترامپ به فاصله گرفتن دولتمردان و شهروندان آمریکایی از او منجر شده است.

فیلم/ مرگ تدریجی قدرت ترامپ در آمریکا

به گزارش گلستان 24 ؛سیاست‌های نادرست ترامپ باعث شده است تا هر روز به شمار شهروندان مخالف با او افزوده شود. همچنین سیاست مداران و دولتمردان آمریکایی یک به یک اشتباهات ترامپ را بازگو و مخالفت خود را با او اعلام می‌کنند.

تنها شدن ترامپ در بین دولتمردان و شهروندان آمریکایی + فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار