6 عضو شورای شهر در مخالفت و 2 عضو در موافقت استعفا سخن گفتند.

فیلم/ آخرین اخبار از جلسه استعفای نجفی

ارسال نظر

آخرین اخبار