طعنه مهدی فخیم زاده به شهرداری تهران درباره طرح ترافیک هنرمندان را مشاهده می کنید.

فیلم/ طعنه مهدی فخیم زاده به شهرداری تهران

ارسال نظر

آخرین اخبار