شاید سوال مهم مردم جامعه از موضوع برجام این باشد که این توافق چگونه بدون آمریکا پابرجا می‌ماند.

فیلم/ آیا نفس‌های برجام به شماره افتاده‌است؟

ارسال نظر

آخرین اخبار