بنا بر اعلام وزارت راه عوارض تردد از آزاد راه ها ۲۰درصد افزایش یافته است و این در حالی ست که بسیاری از آزاد راه ها تا ۵۰درصد هم افزایش داشته اند. و اما پاسخ آخوندی وزیر راه وشهرسازی در این رابطه...!

فیلم/ ظاهرا آقای وزیر در جریان نیستند!

ارسال نظر

آخرین اخبار