کنایه رشیدپور به ترفندهایی برای تلطیف معضلات مختلف کشور با تغییر واژه ها!

فیلم/ ترفندهای"رشیدپور" برای حل معضلات کشور

ارسال نظر

آخرین اخبار