آقای قرائتی خاطره ای زیبا از امام خمینی(ره) به نقل از آقای ناصری امام جمعه یزد نقل می کند که نشان دهنده حساسیت فوق العاده امام به حق الناس و مراعات بیت المال مردم است.

فیلم/ خاطره ای از امام خمینی(ره) درباره اهمیت حق الناس

ارسال نظر

آخرین اخبار