فیلم//

در روز های انتخابات، جهانگیری سخنانی را در بین مردم گرگان گفت که در حال حاضر شنیددن این سخنان جالب است.

جهانگیری در بین مردم گرگان چه گفت؟ / چرا باید مسئولین دولت از مردم گلستان عذر خواهی کنند؟

به گزارش گلستان24؛ در روزهای تبلیغات انتخابات سال 96 اسحاق جهانگیری، کاندیدای پوششی حسن روحانی در خصوص رقبا و همچنین دولت قبل خود سخنانی را در بین مردم گرگان گفت که این روزها با این شرایط بد اقتصادی شنیدن این سخنان می تواند برای مخاطبین بسیار جالب باشد.

                                               

                                                                                                 

    

ارسال نظر

آخرین اخبار