میزان فرصتی که در بحرانها وجود دارد در فرصتها نیست؛ شرطش این است که نترسید، نترسیم و نترسانید!

نظر سردار سلیمانی درباره بحران اقتصادی کشور

ارسال نظر

آخرین اخبار