سوخت گیری های هوایی برای پراوزهای بلند مدت یکی از مهم ترین مساله ها برای خلبان است. برخی هواپیماها هنگام سوختگیری به مشکل بر می خورند که این مشکل می تواند تا حدود زیادی خطر آفرین هم برای آنها باشد.

فیلم/ سوخت گیری ناموفق هواپیماها در آسمان!

ارسال نظر

آخرین اخبار