عکس العمل های پی در پی چین و آمریکا در برابر تعرفه های اقتصادی یکدیگر به نظر می رسد، بیانگر خوردن جرقه بزرگترین جنگ اقتصادی تاریخ می تواند باشد.

فیلم/ آیا بزرگترین جنگ اقتصادی تاریخ شروع شده؟

ارسال نظر

آخرین اخبار