برای اولین بار در ایران و توسط متخصصان ایرانی با پیوند شبکیه چشم به کورِ مادرزاد در شهر شیراز، بینایی او پس از ۴۰ سال به دست آمد.

فیلم/ بازگشت بینایی به چشمان کور مادرزاد!

ارسال نظر

آخرین اخبار