سرلشکر سلیمانی خطاب به ترامپ: شما تا به امروز چه غلطی کردید که برای ما خط و نشان می کشید؟

فیلم/ سخنان کوبنده سرلشکر سلیمانی خطاب به ترامپ

ارسال نظر

آخرین اخبار