نظرات جالب مردم درمورد افشاگری‌های اخیر درمورد مفاسد اقتصادی و برخورد دستگاه های قضایی با آنها.

فیلم/ با مفسدان اقتصادی چه باید کرد؟

ارسال نظر

آخرین اخبار