طرح ایده یک وسیله نقلیه عمومی جالب و متفاوت، که می تواند از میان خودرو ها عبور کند و ترافیک را دور بزند.

فیلم/ ماشینی برای دور زدن ترافیک!

ارسال نظر

آخرین اخبار