از شکسته نفسی پهلوی کوچک تا دعوا روی آنتن زنده شرح حالی است از ماجرای اپوزیسیون های جمهوری اسلامی!

فیلم/ ماجرای طنز اپوزیسیون های ایران!

ارسال نظر

آخرین اخبار