در برنامه برداشت این هفته به فیلم سینمایی «داش آکل» خواهیم پرداخت. در برداشت این هفته، نگاهی به پروژه سینمایی دایره مینا و تاثیراتش خواهیم داشت. ازطرفی شاهد احتمال حضور فیلم جدید اصغرفرهادی خواهیم بود. در نهایت نیز ترلان پروانه در گفتگو با پدرام ابدان به حضورش در فیلم سینمایی فراری اشاره کرده است.

هنرمندانی که آزمایشگاه ایدز راه انداختند/ «داش آکل» باز هم به سینما آمد!

 

ارسال نظر

آخرین اخبار