قسمت دوم / پای درد و دلهای موکب داران گلستانی

گلستان  ۲۴ گزارش میدهد؛ در این مجموعه کلیپ ها، با هم پای صحبت های موکب داران استان گلستان در اربعین حسینی می نشینیم و درد ودل های آنان را می شنویم.

این قسمت، موکب حسینیه قاسم:

لینک دانلود

ارسال نظر

آخرین اخبار