اگر دو تابعیتی و بدنیا اوردن فرزندان در غرب مشکلی ندارد چرا اینقدر موضع میگیرند و فراکنی میکنند؟

واکنش تند فریبرز عرب نیا به گزارش اخبار 20:30 در مورد دوتابعیتی بازیگران : به شما ربطی ندارد!

انتهای پیام/م

ارسال نظر

آخرین اخبار