ماجرای فراستی و ظلی پور را در اینجا مشاهده کنید.

 حکایت مجری پرحاشیه ای که پرونده یک برنامه تلویزیونی را بست/فیلم

 

ارسال نظر

آخرین اخبار