این قسمت از توییت گپ به بررسی سرانجام توافق هسته ای و نتیجه سازش با آمریکا می پردازد. مهمان برنامه: عباس سلیمی نمین - مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

 آمریکا به ایران حمله نظامی خواهد کرد؟

 

ارسال نظر

آخرین اخبار