محممود واعظی: باافزایش یارانه نقدی برای همه ، چیزی به کسی نمی رسد ، افزایش یارانه تنها برای کسانیست که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.

فیلم/ یارانه چه کسانی افزایش یافته است؟

ارسال نظر

آخرین اخبار