اگر سهمتو از پولی که ایران تو سوریه و عراق و... خرج می کنه بهت بدن زندگیت چه شکلی می شه؟

اگر سهمتو از پولی که خرج سوریه و عراق میشه بهت بدن!!

 

ارسال نظر

آخرین اخبار