محمد خراسانی زاده:

قیمت گذاری بر پایه ارقام بی اساس و بدون نظارت در فضای مجازی

 

ارسال نظر

آخرین اخبار