صحبت‌های قابل تامل یک مهاجر افغان که گرفتار سیل شده بود؛ مقام معظم رهبری بهترین بابای دنیاست...

صحبت‌های قابل تامل یک مهاجر افغان درباره رهبر انقلاب

ارسال نظر

آخرین اخبار