زمانی که آقای کارشناس آنچه را که دست اندرکاران شبکه من و تو از او میخواهند، نمیگوید!

سقفِ تحمل شبکه من وتو!

ارسال نظر

آخرین اخبار