شخصی در مکزیک که برای گرفتن عکس سلفی روی جرثقیل رفته بود، به طرز وحشتناکی سقوط کرد.

سقوط وحشتناک از روی جرثقیل به خاطر یک سلفی!

ارسال نظر

آخرین اخبار