گریه پدری مستأصل که نمی تواند برای کودک گرسنه اش کاری کند. منطقه الدریهمی در استان الحدیده یمن ماههاست تحت محاصره مزدوران و متجاوزان قرار دارد.

گریه های غم انگیز پدری بخاطر کودک گرسنه اش! + فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار