"جوادی حصار" تحلیلگر سیاسی: شخصی که به دست "نوید" کشته شده، آدم بوده و خانواده داشته اما جوری قضیه مطرح می‌شود که انگار "قتلی" صورت نگرفته و این ماجرا فقط بین افکاری و نظام یا قوه قضائیه بوده است. /مشرق

فیلم/ هدف مغرضان ماجرای نوید افکاری

ارسال نظر

آخرین اخبار