بایدن:وی (ترامپ) بسیار از مرحله پرت است و فکر می کند با شخص دیگری (برنی سندرز) رقابت می کند. من آنها را شکست دادم چون با نظرات شان هم عقیده نبودم

فیلم/بایدن: ترامپ گیج شده و فکر می کند با سندرز رقابت می کند

/مشرق

 

ارسال نظر

آخرین اخبار