از ابتدای ورود کرونا به کشور، بازار تجویزات و شایعات نامعتبر با کلیدواژه طب سنتی هم داغ شد.

فیلم/ مصاف طب سنتی با کرونا

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار