رقابت های سوارکاری دور تابستانی گلستان در بندرترکمن آغاز شد

رقابت های سوارکاری

هفته نخست که عصر دیروز در میدان سوار کاری بندر ترکمن برگزار شد چابکسواران  با شصت و سه راس اسب ، دو تا چهار ساله  در هفت دور یک هزار متری با هم رقابت کردند.

382horse_race

ایکدری رئیس هیئت سوارکاری استان گلستان گفت : هفته اول مسابقات اسب دوانی  فصل تابستانی در شهرستان بندر ترکمن برگزار شد و شصت و سه راس اسب تا حالا شرکت کردند .

وی افزود : برای شصت و سه راس اسب که در هفت دور هزار متری شرکت می کردند جمعا چهل و دو میلیون و هفتصد هزار تومان جایزه نقدی در نظر گرفته شده بود و همچنین دو تن و پانصد و بیست کیلو برای مقام های اول ، دو و سوم هر دور به عنوان خوراک به مالکان اسب های قهرمان اهدا شد .

ارسال نظر

آخرین اخبار