مجموعه پوسترهای؛

به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و چهل سالگی انقلاب اسلامی مجموعه پوسترهایی با همین نام تهیه و منتشر شد.

ارمغان "انقلاب اسلامیِ امام خمینی (ره)" / ۱

به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و چهل سالگی انقلاب اسلامی مجموعه پوسترهایی با همین نام تهیه و منتشر شد.

ارمغان "انقلاب اسلامیِ امام خمینی (ره)" / ۱

 

Rehlat_Imam_Khomeini (1)

Rehlat_Imam_Khomeini (2)

Rehlat_Imam_Khomeini (3)

Rehlat_Imam_Khomeini (4)

Rehlat_Imam_Khomeini (5)

Rehlat_Imam_Khomeini (6)

 

Rehlat_Imam_Khomeini (7)

Rehlat_Imam_Khomeini (8)

 

Rehlat_Imam_Khomeini (9)

Rehlat_Imam_Khomeini (10)

ارسال نظر

آخرین اخبار