مجموعه پوسترهای؛

به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و چهل سالگی انقلاب اسلامی مجموعه پوسترهایی با همین نام تهیه و منتشر شد.

ارمغان "انقلاب اسلامیِ امام خمینی (ره)" / ۲

به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و چهل سالگی انقلاب اسلامی مجموعه پوسترهایی با همین نام تهیه و منتشر شد.

ارمغان "انقلاب اسلامیِ امام خمینی (ره)" / ۲

 

Rehlat_Imam_Khomeini (11)

Rehlat_Imam_Khomeini (12)

Rehlat_Imam_Khomeini (13)

Rehlat_Imam_Khomeini (14)Rehlat_Imam_Khomeini (15)

Rehlat_Imam_Khomeini (16)

Rehlat_Imam_Khomeini (17)

Rehlat_Imam_Khomeini (18)

Rehlat_Imam_Khomeini (19)

Rehlat_Imam_Khomeini (20)

ارسال نظر

آخرین اخبار