مجموعه پوسترهای؛

به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و چهل سالگی انقلاب اسلامی مجموعه پوسترهایی با همین نام تهیه و منتشر شد.

ارمغان "انقلاب اسلامیِ امام خمینی (ره)" / ۳

به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و چهل سالگی انقلاب اسلامی مجموعه پوسترهایی با همین نام تهیه و منتشر شد.

ارمغان "انقلاب اسلامیِ امام خمینی (ره)" / ۳

 

Rehlat_Imam_Khomeini (21)

Rehlat_Imam_Khomeini (22)

Rehlat_Imam_Khomeini (23)

Rehlat_Imam_Khomeini (24)

Rehlat_Imam_Khomeini (25)

Rehlat_Imam_Khomeini (26)

Rehlat_Imam_Khomeini (27)

Rehlat_Imam_Khomeini (28)

Rehlat_Imam_Khomeini (29)

Rehlat_Imam_Khomeini (30)

 

ارسال نظر

آخرین اخبار