مجموعه پوسترهای؛

به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و چهل سالگی انقلاب اسلامی مجموعه پوسترهایی با همین نام تهیه و منتشر شد.

ارمغان "انقلاب اسلامیِ امام خمینی (ره)" / ۴

به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و چهل سالگی انقلاب اسلامی مجموعه پوسترهایی با همین نام تهیه و منتشر شد.

ارمغان "انقلاب اسلامیِ امام خمینی (ره)" / ۴

 

Rehlat_Imam_Khomeini (31)

Rehlat_Imam_Khomeini (32)Rehlat_Imam_Khomeini (33)

Rehlat_Imam_Khomeini (34)

Rehlat_Imam_Khomeini (35)Rehlat_Imam_Khomeini (36)

Rehlat_Imam_Khomeini (37)

Rehlat_Imam_Khomeini (38)

Rehlat_Imam_Khomeini (39)

Rehlat_Imam_Khomeini (40)

ارسال نظر

آخرین اخبار