مجموعه پوسترهای کمپین "از حرف تا عمل" منتشر شد.

پوستر | از حرف تا عمل

مجموعه پوسترهای کمپین "از حرف تا عمل" به همت خانه طراحان انقلاب اسلامی منتشر شد.

 

gQ6kHKQHx8B4

Y0Daesz1OEfY

فایل چاپ سپاه

 

RttQzIbN2mQg

فایل چاپ نماینده مرد مجلس

 

IppGk4Cqqtf8

فایل چاپ قوه قضایه

 

S8ZZHhQFVEwM

فایل چاپ نماینده زن مجلس

8gwRftvl5E8K

فایل چاپ دولت

 

ارسال نظر

آخرین اخبار