بر اساس مطالعات انجام‌شده تا سال ۲۰۴۰، حدود ‌۳۳ کشور در وضعیت شدید کم‌آبی قرار خواهند گرفت.

 پوستر/ ایران سیزدهمین کشور بی‌آب جهان!

ایران سیزدهمین کشور بی‌آب جهان / بر اساس مطالعات انجام‌شده تا سال ۲۰۴۰، حدود ‌۳۳ کشور در وضعیت شدید کم‌آبی قرار خواهند گرفت که از این تعداد ۱۴ کشور از خاورمیانه در میان این کشورها وجود دارند و رتبه ایران در این لیست مرتبه سیزدهم است.

HNYgj3vv8yOo

ارسال نظر

آخرین اخبار