۳۷ سال پیش، جاده را بر مسافران در منطقه آمل بستند پدر و پسر را از خانواده جدا کردند و درهمان نزدیکی شکنجه کردند و شهید کردند. این دو شهید تنها دو سند از ۱۷هزار بیگناهی هستند که بدست گروهک منافقین شهید شدند

سی و هفتمین سالگرد عروج مظلومانه شهدای آمل

ارسال نظر

آخرین اخبار