آنفلوآنزای نیویورکی ویروسی خطرناک تر از کرونا!

یادداشت؛

آنفلوآنزای نیویورکی ویروسی خطرناک تر از کرونا!

این ویروس خطرناک بر خلاف covid19 که با حمله ای بیولوژیک به بافت های بدن افراد هجوم می آورد، با شبیخونی ایدئولوژیک به…

اخبار ویژه اجتماعی

آخرین اخبار