نسخه ای ایرانی برای ضدعفونی کردن اماکن و معابر عمومی

نسخه ای ایرانی برای ضدعفونی کردن اماکن و معابر عمومی

اواخر سال ۹۵ استارتاپی با هدف ساخت پوشش های تصفیه کننده آب و هوا در دل شتاب دهنده دانشگاه صنعتی شریف متولد شد.…

اخبار ویژه اجتماعی

آخرین اخبار