امروز تزریق واکسن کرونا در گلستان به مرز۳هزار دُز رسید

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت گلستان:

امروز تزریق واکسن کرونا در گلستان به مرز۳هزار دُز رسید

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت گلستان گفت:مجموع تزریقات واکسن کرونا در استان گلستان، امروز به یک…

اخبار ویژه اجتماعی

آخرین اخبار